Alle leskaarten op deze pagina hebben aanvullende voorwaarden ten opzichte van onze flexibele leskaarten. Dit kan zijn dat ze slechts voor een bepaalde periode geldig zijn, of op een vast tijdstip gevolgd moeten worden waarbij inhalen van lessen niet of beperkt mogelijk is.