Wanneer je niet meer zoveel tijd hebt voor je vakantie, maar je toch wat lessen wil (moet) volgen dan is een 3 lessenkaart het meest geschikt. Omdat je al onze leskaarten flexibel in kunt plannen kun je deze leskaart als het nodig is binnen een week opgemaakt hebben zodat je toch niet onvoorbereid op vakantie hoeft te gaan.